ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TÀI KHOẢN EWIKI: Người sử dụng (NSD) cần có tài khoản để sử dụng dịch vụ trong hệ thống Ewiki của VnExpress (Ewiki). Khi đăng ký tài khoản, NSD phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Tên, Email, Số điện thoại… Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ tại hệ thống. Ewiki chỉ tiếp nhận giải quyết những khiếu nại, rủi ro, mất mát tài khoản đối với những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.

MẬT KHẨU TÀI KHOẢN (MKTK): Sau khi hoàn tất việc thanh toán, đối với một tài khoản, NSD được cung cấp một mật khẩu để đăng nhập tài khoản. Trong phần Quản lý tài khoản, NSD sẽ thực hiện bước Đổi mật khẩu để cá nhân hóa tài khoản của mình. Mật khẩu này được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống của Ewiki và sử dụng các dịch vụ trong suốt quá trình học. NSD có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình.

NSD chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản Ewiki của mình. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu tài khoản Ewiki trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu NSD biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản Ewiki của mình, hãy thông báo cho Bộ phận hỗ trợ của Ewiki để kịp thời xử lý.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

NSD không được sử dụng trái phép Dịch vụ của Ewiki. Không được gây trở ngại hoặc tìm cách truy cập hệ thống bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện, tài khoản và hướng dẫn mà Ewiki cung cấp. Ewiki có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ cho NSD không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của Ewiki hoặc nếu Ewiki đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc NSD sử dụng dịch vụ của Ewiki không có nghĩa là NSD được sở hữu bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với sản phẩm, dịch vụ của Ewiki hoặc nội dung mà NSD truy cập. NSD không được phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập, đánh cắp thông tin, dữ liệu của các khóa học trong hệ thống của Ewiki, trừ khi được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

NSD không được quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc logo, hình ảnh nào được sử dụng trong sản phẩm, dịch vụ của Ewiki. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của Ewiki.

Nghiêm cấm việc sử dụng chung tài khoản. Việc trên 2 người cùng sử dụng chung một tài khoản khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản ngay lập tức.

Nghiêm cấm việc phát tán nội dung các bài học trên hệ thống của Ewiki ra bên ngoài. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật về việc vi phạm bản quyền.

Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Ewiki. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của Ewiki và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống Ewiki, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào. NSD có thể bị tạm đóng tài khoản hoặc xóa tài khoản tùy mức độ vi phạm, NSD phải chịu trách nhiệm trước người khác và pháp luật.

Khi phát hiện những vi phạm như vi phạm bản quyền, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, Ewiki có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Ewiki (nếu có) đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà NSD đã thanh toán cho Ewiki để sử dụng Dịch vụ.

Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị và các chính sách của Nhà nước, các hành vi kỳ thị tôn giao, kỳ thị sắc tộc, hành vi làm tổn hại đến người khác, uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống Ewiki… Trường hợp phát hiện, NSD bị xóa bỏ tài khoản Ewiki còn có thể bị xử lý theo pháp luật.

Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được Ewiki bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Ewiki không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu theo quy định pháp luật.

Ewiki có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của NSD.

Ewiki không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Ewiki có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng, có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ. Nếu Ewiki ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, Ewiki sẽ cung cấp cho NSD thông báo trước và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Ewiki có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website hoặc các kênh truyền thông chính thức khác của Ewiki.