Lợi ích khóa học

 • Hiểu được các khái niệm chuyên ngành, bản chất và cấu trúc của Bootstrap
 • Cách sử dụng công cụ Chrome developer tool trong thiết kế web hiện đại
 • Cắt được giao diện website theo chuẩn Bootstrap
 • Cách sử dụng thư viện jQuery kết hợp với Bootstrap trong việc làm các Carousel ảnh, hiệu ứng cuộn chuột, hiệu ứng chuyển động
 • Cách sử dụng CSS3 kết hợp Bootstrap để thao tác với các hiệu ứng trong thiết kế phẳng
 • Cách tư duy theo hướng Bootstrap để clone lại các website dùng cho các mục đích khác nhau
 • Cắt giao diện website từ photoshop ra HTML sử dụng Bootstrap
 • Hiểu về bản chất wordpress và các hàm cơ bản để tạo website động trên wordpress

Thông tin giáo trình

Bạn còn 6 days 23 hours 59 minutes học chưa hoàn thành

 • Phần 1 : Giới thiệu và các phần mềm cần thiết 2

  • Bài1
   Bài 1 : Giới thiệu khóa học
  • Bài2
   Bài 2 : Cài đặt 2 phần mềm cần thiết
 • Phần 2 : Các kiến thức cơ bản 3

  • Bài1
   Bài 3 : Giới thiệu các thẻ html cần thiết cho cắt web.mp4
  • Bài2
   Bài 4 : Ba cách đưa CSS vào website
  • Bài3
   Bài 5 : Các thuộc tính CSS cơ bản
 • Phần 3 : Học cách cắt web qua từng bài tập 18

  • Bài1
   Bài 6 : Áp dụng các thuộc tính đã học chữa bài 1 – kenh14.vn
  • Bài2
   Bài 7 : Áp dụng các thuộc tính đã học chữa bài 2 – kenh14.vn
  • Bài3
   Bài 8 : Giới thiệu Class và ID
  • Bài4
   Bài 9 : Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID – TẬP 1
  • Bài5
   Bài 10 : Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID – TẬP 2
  • Bài6
   Bài 11 : Luyện tập CSS cơ bản với Class và ID – TẬP 3
  • Bài7
   Bài 12 : Load font bất kì thế nào
  • Bài8
   Bài 13 : Sử dụng font icon và hiệu ứng hover thế nào
  • Bài9
   Bài 14 : Chữa bài 4 megafun
  • Bài10
   Bài 15 : Chữa bài 5 icon vnexpress
  • Bài11
   Bài 16 : Chữa bài docbao.vn
  • Bài12
   Bài 17 : Chữa bài vietnamnet.vn
  • Bài13
   Bài 18 : Chữa bài Marry.vn – Tập 1
  • Bài14
   Bài 19 : Chữa bài Marry.vn – Tập 2
  • Bài15
   Bài 20 : Chữa bài Marry.vn – Tập 3
  • Bài16
   Bài 21 : Chữa bài Giadinh.net
  • Bài17
   Bài 22 : Chữa bài Saga.vn – Tập 1
  • Bài18
   Bài 23 : Chữa bài Saga.vn – Tập 2
 • Phần 4 : Các thuộc tính chia layer trong css 18

  • Bài1
   Bài 24 : Giới thiệu về thuộc tính absolute và relative
  • Bài2
   Bài 25 : Giới thiệu về thuộc tính Flex
  • Bài3
   Bài 26 : Luyện tập về thuộc tính Flex
  • Bài4
   Bài 27 : Ví dụ về thuộc tính Flex
  • Bài5
   Bài 28 : Luyện tập thuộc tính Absolute với website Guu.vn – Tập 1
  • Bài6
   Bài 29 : Luyện tập thuộc tính Absolute với website Guu.vn – Tập 2
  • Bài7
   Bài 30 : Chữa bài 1 absolute với website Usatoday.com
  • Bài8
   Bài 31 : Thực hành absolute với website tiin-.vn
  • Bài9
   Bài 32 : Thực hành absolute với website udemy.com
  • Bài10
   Bài 33 : Thực hành absolute kết hợp hiệu ứng transition
  • Bài11
   Bài 34 : Chữa bài hiệu ứng cuộn chuột sử dụng background attachment
  • Bài12
   Bài 35 : Chữa bài thuộc tính animation
  • Bài13
   Bài 36 : Áp dụng thuộc tính position và hover transition qua bài tập
  • Bài14
   Bài 37 : Áp dụng thuộc tinh absolute, transition, flex
  • Bài15
   Bài 38 : Luyện tập absolute và hover transition
  • Bài16
   Bài 39 : Hoàn thiện sản phẩm
  • Bài17
   Bài 40 : Áp dụng absolute và transition qua bài hiệu ứng sô 4
  • Bài18
   Bài 41 : Tổng kết phần HTML CSS và giới thiệu kiến thức phần 2
 • Phần 5 : Giới thiệu Bootstrap 4 và cài đặt 5

  • Bài1
   Bài 42 : Giới thiệu về bootstrap 4
  • Bài2
   Bài 43 : Hướng dẫn cài đặt Bootstrap tập 1
  • Bài3
   Bài 44 : Hướng dẫn cài đặt Bootstrap tập 2
  • Bài4
   Bài 45 :Giới thiệu hệ thống lưới của Boostrap
  • Bài5
   Bài 46 : Áp dụng hệ thống lưới cho web responsive thế nào
 • Phần 6 : Bắt đầu học Bootstrap 4 14

  • Bài1
   Bài 47 : Thành phần alert trong bootstrap 4
  • Bài2
   Bài 48 : Thành phần breadcrumb
  • Bài3
   Bài 49 : Thành phần button trong bootstrap
  • Bài4
   Bài 50 : Ghi chú về cách học Bootstrap 4
  • Bài5
   Bài 51 : Thành phần checkbox và radio
  • Bài6
   Bài 52 : Thành phần dropdown menu và button group
  • Bài7
   Bài 53 : Thành phần card layout
  • Bài8
   Bài 54 : Thành phần card deck
  • Bài9
   Bài 55 : Thành phần card group trong bootstrap 4
  • Bài10
   Bài 56 : Thành phần card column trong bootstrap 4
  • Bài11
   Bài 57 : Thành phần carousel trong bootstrap 4
  • Bài12
   Bài 58 : Thành phần collapse trong bootstrap 4
  • Bài13
   Bài 59 : Thành phần form trong bootstrap 4
  • Bài14
   Bài 60 : TỔNG KẾT KIẾN THỨC ĐÃ HỌC – Giới thiệu phương pháp làm website dựa trên bootstrap 4
 • Phần 7 : Học Bootstrap bằng việc làm lại các website – Phần 1 5

  • Bài1
   Bài 61 : Xử lý menu với bootstrap thế nào
  • Bài2
   Bài 62 : Xử lý chia cột và giới thiệu thành phần spacing bootstrap
  • Bài3
   Bài 63 : Xử lý khối thông báo và giới thiệu class sử dụng cho căn chỉnh
  • Bài4
   Bài 64 : Xử lý khối 3 cột thông tin bằng card layout
  • Bài5
   Bài 65 : Tổng kết kiến thức đã học từ website số 1
 • Phần 8 : Học Bootstrap bằng việc làm lại các website – Phần 2 6

  • Bài1
   Bài 66 : Giới thiệu website số 3
  • Bài2
   Bài 67 : Thực hành bootstrap với navbar collapse
  • Bài3
   Bài 68 : Thực hành bootstrap với jumbotron
  • Bài4
   Bài 69 : Thực hành bootstrap với card decks
  • Bài5
   Bài 70 : Thực hành bootstrap với float xs và hiệu ứng jquery scroll
  • Bài6
   Bài 71 : Tổng kết website số 3
 • Phần 9 : Học Bootstrap bằng việc làm lại các website – Phần 3 5

  • Bài1
   Bài 72 : Giới thiệu website
  • Bài2
   Bài 73 : Thực hành bootstrap 4 với menu responsive
  • Bài3
   Bài 74 : Thực hành bootstrap 4 với hiệu ứng carosel tùy biến
  • Bài4
   Bài 75 : Thực hành bootstrap làm toàn bộ website trong 5 phút
  • Bài5
   Bài 76 : Tổng kết website và kiến thức học được
 • Phần 10 : Học Bootstrap bằng việc làm lại các website – Phần 4 11

  • Bài1
   Bài 77 : Giới thiệu website và các kiến thức cần sử dụng
  • Bài2
   Bài 78 : Tạo menu và carosel bằng phím tắt
  • Bài3
   Bài 79 : Tinh chỉnh và hoàn thiện menu
  • Bài4
   Bài 80 : Xử lý phần khoảng cách cho menu
  • Bài5
   Bài 81 : Xử lý phần nội dung carousel caption
  • Bài6
   Bài 82 : Giới thiệu phương pháp xử lý responsive
  • Bài7
   Bài 83 : Xử lý căn chỉnh nội dung bằng row trong row
  • Bài8
   Bài 84 : Tinh chỉnh phần nội dung bằng css
  • Bài9
   Bài 85 : Xử lý khối thông tin web site chứa facebook button
  • Bài10
   Bài 86 : Hoàn thiện khối thông tin website với css
  • Bài11
   Bài 87 : Hoàn thiện footer
 • Phần 11 : Học Bootstrap 4 qua việc làm theme bootstrap – Creative theme 9

  • Bài1
   Bài 88 : CREATIVE THEME – BƯỚC CHUẨN BỊ
  • Bài2
   Bài 89 : CREATIVE THEME – TẠO KHUNG HTML
  • Bài3
   Bài 90 : CREATIVE THEME – TẠO CSS CHO PHẦN MENU TRÊN
  • Bài4
   Bài 91 : CREATIVE THEME – TẠO CSS CHO PHẦN BANNER
  • Bài5
   Bài 92 : CREATIVE THEME – XỬ LÝ RESPONSIVE
  • Bài6
   Bài 93 : CREATIVE THEME – XỬ LÝ KHỐI GIỚI THIỆU
  • Bài7
   Bài 94 : CREATIVE THEME – XỬ LÝ PHẦN CHIA CỘT
  • Bài8
   Bài 95 : CREATIVE THEME – XỬ LÝ KHỐI SẢN PHẨM
  • Bài9
   Bài 96 : CREATIVE THEME – XỬ LÝ HIỆU ỨNG JQUERY
 • Phần 12 : Học Bootstrap 4 qua việc làm theme bootstrap – Velocity theme 9

  • Bài1
   Bài 97 : VELOCITY THEME – BẮT ĐẦU VỚI MENU
  • Bài2
   Bài 98 : VELOCITY THEME – TẠO BANNER
  • Bài3
   Bài 99 : VELOCITY THEME – TẠO CSS CHO PHẦN LOGO
  • Bài4
   Bài 100 : VELOCITY THEME – TẠO CSS CHO MENU RESPONSIVE – TẬP 1
  • Bài5
   Bài 101 : VELOCITY THEME – TẠO CSS CHO MENU RESPONSIVE – TẬP 2
  • Bài6
   Bài 102 : VELOCITY THEME – TẠO CSS CHO PHẦN BANNER RESPONSIVE
  • Bài7
   Bài 103 : VELOCITY THEME – TẠO PHẦN DỊCH VỤ
  • Bài8
   Bài 104 : VELOCITY THEME – XỬ LÝ HIỆU ỨNG SLIDE
  • Bài9
   Bài 105 : VELOCITY THEME – HIỆU ỨNG JQUERY
 • Phần 13 : Học cắt web từ file thiết kế photoshop 11

  • Bài1
   Bài 106 : Giới thiệu phần mềm photoshop
  • Bài2
   Bài 107 : Bước chuẩn bị cho cắt web
  • Bài3
   Bài 108 : Sử dụng bootstrap tạo khung menu
  • Bài4
   Bài 109 : Tạo CSS cho menu trên màn hình Desktop
  • Bài5
   Bài 110 : Tạo CSS cho menu trên màn hình Iphone
  • Bài6
   Bài 111 : Tạo khung HTML cho Slide Banner
  • Bài7
   Bài 112 : Tạo CSS cho Slide Banner – Tập 1
  • Bài8
   Bài 113 : Tạo CSS cho Slide Banner – Tập 2
  • Bài9
   Bài 114 : Tạo khung HTML cho khối dịch vụ
  • Bài10
   Bài 115 : Tạo CSS cho khối dịch vụ
  • Bài11
   Bài 116 : Hướng dẫn xử lý các phần của giao diện
 • Phần 14 : Cắt web với sản phẩm bán chạy trên themeforest thefox 11

  • Bài1
   Bài 117 : CẮT WEB THEFOX- BƯỚC CHUẨN BỊ
  • Bài2
   Bài 118 : CẮT WEB THEFOX – TẠO KHUNG HTML CHO TOPHEADER
  • Bài3
   Bài 119 : CẮT WEB THEFOX – TẠO CSS CHO PHẦN TOPHEADER
  • Bài4
   Bài 120 : CẮT WEB THEFOX – TẠO HTML CHO PHẦN MENU
  • Bài5
   Bài 121 : CẮT WEB THEFOX – TẠO CSS CHO PHẦN MENU
  • Bài6
   Bài 122 : CẮT WEB THEFOX – TẠO CSS CHO MENU TRÊN IPHONE
  • Bài7
   Bài 123 : CẮT WEB THEFOX- TẠO KHUNG HTML CHO BANNER
  • Bài8
   Bài 124 : CẮT WEB THEFOX- TẠO CSS CHO PHẦN BANNER
  • Bài9
   Bài 125 : CẮT WEB THEFOX – TẠO HTML CHO PHẦN GIỚI THIỆU
  • Bài10
   Bài 126 : CẮT WEB THEFOX – TẠO CSS CHO PHẦN GIỚI THIỆU
  • Bài11
   Bài 127 : CẮT WEB THEFOX – HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC PHẦN CÒN LẠI
 • Phần 15 : Cắt web từ file thiết kế photoshop – giao diện illustrate 9

  • Bài1
   Bài 128 : Bước chuẩn bị cho giao diện Illustrate
  • Bài2
   Bài 129 : Xử lý CSS cho phần top header
  • Bài3
   Bài 130 : Xử lý CSS cho phần menu trên
  • Bài4
   Bài 131 : Tạo khung HTML cho phần banner
  • Bài5
   Bài 132 : Xử lý CSS cho phần banner
  • Bài6
   Bài 133 : Xử lý phần HTML cho khối thông tin
  • Bài7
   Bài 134 : Xử lý CSS cho phần khối thông tin
  • Bài8
   Bài 135 : Xử lý phần HTML cho khối sản phẩm
  • Bài9
   Bài 136 : Xử lý phần CSS cho khối sản phẩm
 • Phần 16 : Cắt web từ file thiết kế photoshop – giao diện Pix 8

  • Bài1
   Bài 137 : BƯỚC CHUẨN BỊ
  • Bài2
   Bài 138 : XỬ LÝ PHẦN HTML CHO PHẦN LOGO VÀ MENU
  • Bài3
   Bài 139 : XỬ LÝ PHẦN CSS CHO MENU
  • Bài4
   Bài 140 : XỬ LÝ HTML CHO PHẦN BANNER
  • Bài5
   Bài 141 : XỬ LÝ CSS CHO PHẦN BANNER
  • Bài6
   Bài 142 : XỬ LÝ HTML CHO KHỐI 3 DỊCH VỤ
  • Bài7
   Bài 143 : XỬ LÝ CSS CHO PHẦN 3 DỊCH VỤ
  • Bài8
   Bài 144 : TÓM TẮT CÁC LÀM CHO PHẦN CÒN LẠI CỦA GIAO DIỆN
Mô tả khóa học

Bạn muốn học lập trình web một cách bài bản? Bạn muốn trải nghiệm kiến thức chuẩn quốc tế với các phần mềm thông dụng nhất hiện nay? Bạn muốn tìm các khoá học đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên?

Khoá học “Lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5” là dành cho bạn. Khoá học của chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống đầy đủ các kiến thức cần thiết và bổ ích mà còn cho học viên có cơ hội trải nghiệm và áp dụng vào 10 dự án thức tế được chọn lọc như kenh14, VNExpress, docbao,…

 

Khóa học này phù hợp với
 • Muốn học lập trình web bài bản từ đầu bắt buộc phải biết  về khóa học này.
 • Các lập trình viên hệ thống muốn học về lập trình web front-end để trở thành lập trình viên FullStack
 • Sinh viên, những người kinh doanh tự do muốn xây dựng các website với giao diện và hiệu ứng theo yêu cầu bản thân -Những người mới bước đầu làm quen với lập trình web, muốn tìm hiểu để có cơ hội việc làm tại các công ty chuyên về lập trình.
Để tham gia khóa học, bạn cần
 • Máy tính kết nối với Internet
 • Cài đặt các phần mềm, framework áp dụng cho việc lập trình với Bootstrap, HTML.
Thông tin giảng viên
Nguyễn Đức Việt
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC & GIẢNG DẠY

- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Hơn 12 năm kinh nghiệm thiết kế và lập trình web.

- Tham gia hiệu đính và dịch nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện.

- Tham gia nhiều dự án web của FPT

- Giảng dạy và đào tạo cho 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam.

- Giảng dạy các khóa học ngắn hạn về thiết kế và lập trình web dựa trên các mã nguồn mở như WordPress, Drupall.

Khóa học liên quan
0

199,000 VNĐ